تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مصالح و تجهیزات ساختمانی

مصالح ساختمانی به عنوان اجزای تشکیل دهنده بنا , مهم ترین رکن ساختمان است:  به عبارتی کیفیت بنا (ساختمان) ارتباط مستقیم با مصالح به کار رفته در آن دارد. از این رو گروه ساختمانی فراز علاوه بر بکارگیری مصالح و تجهیزات ساختمانی استاندارد سعی بر معرفی مصالح و تجهیزات مرغوب ،استاندارد و با کیفیت و در عین حال با قیمت مناسب را دارد.

image